Logstors montörer utför bland annat följande:

  • Skarvisoleringsarbeten
  • Larmsökning
  • Inmätning av larmfel
  • Reparation utav kulvertskador
  • Extruderingsarbete av skarvar, böjar, t-st och dylikt
  • Referensmätningar
  • Svetsmuffar EW Electric Welding