Välkommen till Logstor Syd AB!

Logstor Syd startades 1980 under namnet Tarco Rör AB men bytte namn till Logstor Syd AB 1999.

Företaget har sedan start sysslat med försäljning utav fjärrvärmerör samt utfört skarvisoleringsarbete.

I Lomma finns även ett mindre lager utav fjärrvärmerör och detaljer.