På Ängsro Gård i Lomma har Logstor Syd ett mindre hämtlager av rör och böjar men även:

  • SX-muffar
  • SX-böjmuff
  • SX-T muff
  • Murgenomföringar
  • Endcap
  • Slutmuffar
  • Extruderingsmuffar
  • Reduktioner